Menu

OP Centrum - Always the Best Place

OP Centrum Spoločnosť OP Centrum sa primárne zaoberá budovaním siete kvalitných priestorov pre obchod a služby, ktoré umiestňuje výlučne na najlepšie pozície v centrách stredne veľkých miest. Atraktivitu takýchto pozícií, zosobnenú predovšetkým neustálym tokom ľudí, kumulujeme významným objemom budovaných moderných priestorov, riešených v rámci projektu ako aj parkovacími možnosťami, prípadne realizáciou zastávok autobusovej dopravy.

Využívame pritom viac ako 15 ročné skúsenosti a poznatky z oblasti stratégie rozvoja maloobchodných sietí významných firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Rozpoznáme to najlepšie miesto pre umiestnenie predajne, pobočky, prevádzky v centre mesta.